Dnia 08 września 2012 r. w Środzie Śląskiej z inicjatywy ówczesnego
Burmistrza Pana Bogusława Krasuckiego i organisty Pana Michała Gacka w
Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie w celu założenia orkiestry dętej.

Na spotkanie został zaproszony Dyrektor Domu Kultury Pan Grzegorz
Ptaszyński oraz muzyk Pan Kazimierz Puchalski.

W wyniku spotkania została podjęta decyzja o utworzeniu orkiestry dętej i zaangażowanie Pana Kazimierza Puchalskiego na stanowisko Kapelmistrza nowo tworzonej orkiestry dętej w Środzie Śląskiej. Podział zobowiązań, strona finansowa i środki na zakup instrumentów zatwierdzili Burmistrz Pan Bogusław Krasucki i Kolegium Rady Miasta w Środzie Śląskiej.

Poszukiwania osób chętnych do nauki gry podjął się Pan Michał Gacek. Stronę artystyczną oraz dobór instrumentów przejął Kapelmistrz Kazimierz Puchalski. Lokum, zakup instrumentów i sprawy administrowania były i są do dziś w gestii Pana Grzegorz Ptaszyńskiego Dyrektora Domu Kultury.

Grupa osób chętnych, podjęła ciężką pracę nauki gry na instrumentach dętych. Wybrane osoby podzielono na dwie grupy, dęte blaszane objął Kazimierz Puchalski a do nauki na instrumentach dętych drewnianych zaprosił do współpracy muzyka Pana Tomasza Huka. Po czterech miesiącach intensywnej nauki w lutym 2013 r orkiestra zagrała w Domu Kultury koncert kolęd dla władz miasta i zaproszonych gości na uroczystej kolacji z tej okazji. Na przestrzeni 10 lat orkiestra wystąpiła ponad 60 razy grając koncerty, uroczystości państwowe oraz kościelne. W zespole orkiestry jak w każdej grupie zmieniają się składy i stany osobowe muzyków, większość to osoby ze Środy Śląskiej i okolicznych miejscowości. Z orkiestrą
współpracują zaprzyjaźnieni muzycy z instytucji artystycznych
Wrocławia.

W grudniu 2021 r.w trosce o orkiestrę Pan Adam Ruciński
Burmistrz i władze Gminy podjęli decyzję o przydzieleniu budynku przy
ul. Białoskórniczej na potrzeby orkiestry by móc swobodnie prowadzić
próby.

Orkiestra pracuje, rozwija się i zaprasza chętnych do
współpracy.

Inne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *