Deklaracja dostępności Domu Kultury w Środzie Śląskiej

Dom Kultury w Środzie Śląskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Kultury w Środzie Śląskiej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • napisy dla osób głuchych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Domu Kultury Grzegorz Ptaszyński.
 • E-mail: dk@srodaslaska.pl
 • Telefon: 530 425 800

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Środy Śląskiej
 • Adres: Plac Wolności 5
  55-300 Środa Śląska
 • E-mail: um@srodaslaska.pl
 • Telefon: 71 317 30 52

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Kultury, Środa Śląska, pl. Wolności 58

Podjazd do budynku, winda na pierwsze piętro. Dostępna toaleta dla niepełnosprawnych. Brak parkingu.

Świetlica wiejska – Brodno 44

Brak schodów – świetlica na parterze. Brak toalety dla niepełnosprawnych. Dostępny parking.

Świetlica wiejska – Bukówek 19

Brak schodów – świetlica na parterze. Dostępna toaleta dla niepełnosprawnych. Dostępny parking.

Świetlica wiejska – Cesarzowice 60

Przy wejściu schody bez rampy dla niepełnosprawnych. Wewnątrz schody bez rampy. Brak toalety dla niepełnosprawnych. Dostępny parking.

Świetlica wiejska – Chwalimierz 50

Brak schodów – świetlica na parterze. Wewnątrz schody bez rampy. Brak toalety dla niepełnosprawnych. Brak parkingu.

Świetlica wiejska – Ciechów ul. Średzka 17

Brak schodów przy wejściu – świetlica na parterze. Wewnątrz schody bez rampy – utrudniony dostęp do toalety dla niepełnosprawnych. Dostępny parking.

Świetlica wiejska – Jastrzębce 57

Brak schodów – świetlica na parterze. Brak toalety dla niepełnosprawnych. Dostępny parking.

Świetlica wiejska – Jugowiec 20

Przy wejściu schody bez rampy dla niepełnosprawnych. Brak toalety dla niepełnosprawnych. Brak parkingu.

Świetlica wiejska – Juszczyn 35

Brak schodów – świetlica na parterze. Brak toalety dla niepełnosprawnych. Brak parkingu.

Świetlica wiejska – Kryniczno 34

Przy wejściu schody bez rampy dla niepełnosprawnych. Brak toalety dla niepełnosprawnych. Brak parkingu.

Świetlica wiejska – Komorniki ul Okrężna 6

Brak schodów – świetlica na parterze. Brak toalety dla niepełnosprawnych. Dostępny parking.

Świetlica wiejska – Kulin 55

Przy wejściu schody bez rampy dla niepełnosprawnych. Wewnątrz schody bez rampy dla niepełnosprawnych. Brak toalety dla niepełnosprawnych. Brak parkingu.

Świetlica wiejska – Lipnica 50

Przy wejściu schody bez rampy dla niepełnosprawnych. Wewnątrz schody bez rampy dla niepełnosprawnych. Brak toalety dla niepełnosprawnych. Dostępny parking.

Świetlica wiejska – Michałów 5a

Przy wejściu schody z rampą dla niepełnosprawnych. Dostępna toaleta dla niepełnosprawnych. Dostępny parking.

Świetlica wiejska – Ogrodnica 31

Przy wejściu schody z rampą dla niepełnosprawnych. Dostępna toaleta dla niepełnosprawnych. Dostępny parking.

Świetlica wiejska – Pęczków 17a

Brak schodów – świetlica na parterze. Brak toalety dla niepełnosprawnych. Brak parkingu.

Świetlica wiejska – Proszków 52

Brak schodów – świetlica na parterze. Brak toalety dla niepełnosprawnych. Dostępny parking.

Świetlica wiejska – Przedmoście 47

Brak schodów – świetlica na parterze. Brak toalety dla niepełnosprawnych. Brak parkingu.

Świetlica wiejska – Rzeczyca 11a

Przy wejściu schody bez rampy dla niepełnosprawnych. Brak toalety dla niepełnosprawnych. Brak parkingu.

Świetlica wiejska – Słup 39

Przy wejściu schody bez rampy dla niepełnosprawnych. Brak toalety dla niepełnosprawnych. Brak parkingu.

Świetlica wiejska – Szczepanów ul. Średzka 19a

Brak schodów – świetlica na parterze. Dostępna toaleta dla niepełnosprawnych. Dostępny parking.

Świetlica wiejska – Święte 62

Przy wejściu schody bez rampy dla niepełnosprawnych. Brak toalety dla niepełnosprawnych. Brak parkingu.

Świetlica wiejska – Wojczyce 17

Przy wejściu schody z rampą dla niepełnosprawnych. Dostępna toaleta dla niepełnosprawnych. Dostępny parking.

Świetlica wiejska – Wrocisławice 30a

Przy wejściu schody z rampą dla niepełnosprawnych. Brak toalety dla niepełnosprawnych. Dostępny parking.

Świetlica wiejska – Zakrzów 12

Brak schodów – świetlica na parterze. Brak toalety dla niepełnosprawnych. Dostępny parking.

Centrum NGO – Środa Śląska, al. Konstytucji 3-go maja

Wejście główne niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Tylne wejście z ułatwieniami – rampa dla niepełnosprawnych. W budynku jest winda. Dostępna toaleta dla niepełnosprawnych. Dostępny parking.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

powiększenie/zmniejszenie tekstu

skala szarości

wysoki kontrast

negatyw

jasne tło

podkreślanie linków

czytelna czcionka