GRAFIK ZAJĘĆ

Sala baletowa

16:30-17:50
ZAJĘCIA TEATRALNE
Magdalena Jankowska

18:30-20:00

BOKS Marcin Mróz

Sala taneczna

16:00-17:00
Joga dla Seniora
Kamila Włodarczyk

17:30-21:15
ZAJĘCIA TANECZNE
Magdalena Janiak-Deperas

Sala plastyczna

15:00-19:20
ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Magdalena Jankowska

Sala prób

Sala perkusyjna

13:00-17:00
PIANINO/SKRZYPCE/WOKAL
Sylwia Dyderska

Sala nr. 1 (B)

15:00-17:30
ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Jacek Kata

17:45-21:00
ZAJĘCIA WOKALNE
Małgorzata Pauka

Sala nr. 3 (B)

15:00-19:30
J. ANGIELSKI
Łukasz Pająk

Sala baletowa

16:00-18:00
ZAJĘCIA BALETOWE
Oleksandr Apanasenko

18:30-21:00
Zespół taneczny LADIES

Sala taneczna

15:30-16:30
TANIEC DLA DZIECI
Vlada Shikhidi

16:30-17:30
TANIEC DLA DOROSŁYCH
Vlada Shikhidi

17:45-20:15
FITNESS
Justyna Uran

Sala plastyczna

Sala prób

13:00-20:00
GRA NA GITARZE
Maciej Gaicki

Sala perkusyjna

12:00-19:00
PIANINO/SKRZYPCE/WOKAL

Sylwia Dyderska

Sala nr. 1 (B)

13:00-20:00
ZAJĘCIA WOKALNE
Małgorzata Pauka

Sala nr. 3 (B)

15:45-18:00
J. ANGIELSKI
Łukasz Pająk

Sala baletowa

18:00
ZAJECIA TANECZNE DLA DZIECI
Natalia Kozak

Sala taneczna

15:30-21:15
ZAJĘCIA TANECZNE DLA DZIECI
Magdalena Janiak-Deperas

Sala plastyczna

15:00-18:00
ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Jacek Kata

Sala prób

14:00-18:00
GRA NA SKRZYPCACH
Monika Adamiak

Sala perkusyjna

14:00-20:00
PERKUSJA

TOP CIOS
Paweł Kozioł

Sala nr. 1 (B)

14:00-20:00
ZAJĘCIA WOKALNE
Małgorzata Pauka

Sala nr. 3 (B)

15:00-18:00
J. ANGIELSKI
Łukasz Pająk

Sala baletowa

16:30-17:50
ZAJĘCIA TEATRALNE
Magdalena Jankowska

18:30-21:00
Zespół taneczny LADIES

Sala taneczna

17:45-20:00
FITNESS
Justyna Uran

 

20:00-21:00

Salsa/ Bachata/ Latino

Vlada Shikhidi

Sala plastyczna

15:00-19:20
ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Magdalena Jankowska

Sala prób

Sala perkusyjna

12:00-19:00
PIANINO/SKRZYPCE/WOKAL
Sylwia Dyderska

Sala nr. 1 (B)

13:00-16:30
ZAJĘCIA WOKALNE
Małgorzata Pauka

17:00-19:00
SZACHY
Oliwer Cedzidło (co II tygodnie)

17:00-19:00
FOTOGRAFIA
Oliwer Cedzidło (co II tygodnie)

Sala nr. 3 (B)

Sala widowiskowa

Sala baletowa

16:00-20:00
Salsa/ Bachata/ Latino
Vlada Shikhidi

Sala taneczna

15:00-17:00
DOLNOŚLĄZACY
I i III piątek miesiąca

17:30-19:00

BOKS Marcin Mróz

Sala plastyczna

Sala prób

13:00-20:00
PERKUSJA

TOP CIOS
Paweł Kozioł

Sala perkusyjna

Sala nr 3 (B)

13:00-16:30
ZAJĘCIA WOKALNE
Małgorzata Pauka

Sala nr. 3 (B)

15:00-18:45
J. ANGIELSKI
Łukasz Pająk

Sala baletowa

Sala taneczna

Sala plastyczna

Sala prób

Sala perkusyjna

Sala nr. 1 (B)

Sala nr. 3 (B)

9:30-12:00
J. ANGIELSKI
Łukasz Pająk

Foyer

Sala widowiskowa

Sala baletowa

17:00-21:00
Zespół taneczny LADIES

Sala taneczna

Sala plastyczna

Sala prób

Sala perkusyjna

Sala nr. 1 (B)

Sala nr. 3 (B)

Foyer

Sala widowiskowa