GRAFIK ZAJĘĆ

Sala baletowa

16:40-17:40
ZAJĘCIA TEATRALNE
M. Jankowska

Sala taneczna

17:30-19:30
ZAJĘCIA TANECZNE
M. Janiak-Deperas

Sala plastyczna

15:30-19:10
ZAJĘCIA PLASTYCZNE
M. Jankowska

Sala prób

12:00-21:00
GRA NA GITARZE
M. Gaicki

Sala perkusyjna

12:00-21:00
GRA NA PIANINIE
M. Leński

Sala nr. 1 (B)

15:00-19:00
ZAJĘCIA PLASTYCZNE
J. Kata

Sala nr. 3 (B)

16:00-20:00
J. ANGIELSKI
Ł. Pająk

Foyer

17:00-19:00
RĘKODZIEŁO
O. Saganowska

Sala baletowa

16:00-18:00
ZAJĘCIA BALETOWE
O. Apanasenko

18:00-20:30
LADIES

Sala taneczna

11:30-12:45
CAPOEIRA
Przedszkole Entliczek

17:00-21:00
FITNESS
Justyna Uran

Sala plastyczna

Sala prób

12:00-21:00
GRA NA GITARZE
M. Gaicki

Sala perkusyjna

Sala nr. 1 (B)

14:00-20:00
ZAJĘCIA WOKALNE
M. Pauka

Sala nr. 3 (B)

16:00-20:00
J. ANGIELSKI
Ł. Pająk

Foyer

18:00-20:00
RĘKODZIEŁO
O. Saganowska

Sala baletowa

13:00-16:00
GRA NA SKRZYPCACH
M. Adamiak

Sala taneczna

15:30-21:15
ZAJĘCIA TANECZNE
M. Janiak-Deperas

Sala plastyczna

15:00-19:00
ZAJĘCIA PLASTYCZNE
J. Kata

Sala prób

12:00-21:00
GRA NA GITARZE
M. Gaicki

Sala perkusyjna

13:00-21:00
GRA NA PERKUSJI
J. Marszałek

Sala nr. 1 (B)

14:15-20:00
ŚREDZKA ORKIESTRA DĘTA
K. Puchalski

Sala nr. 3 (B)

16:00-20:00
J. ANGIELSKI
Ł. Pająk

Foyer

Sala widowiskowa

17:30-20:00
ŚREDZKA ORKIESTRA DĘTA

Sala baletowa

16:30-17:50
ZAJĘCIA TEATRALNE
M. Jankowska

18:30-21:00
LADIES

Sala taneczna

17:00-21:00
FITNESS
J. Uran

Sala plastyczna

15:00-19:20
ZAJĘCIA PLASTYCZNE
M. Jankowska

Sala prób

12:00-21:00
GRA NA GITARZE
M. Gaicki

Sala perkusyjna

14:15-20:00
GRA NA PIANINIE
K. Wowczuk

Sala nr. 1 (B)

15:00-21:00
GRA NA GITARZE
M. Leński

Sala nr. 3 (B)

16:00-20:00
J. ANGIELSKI
Ł. Pająk

Foyer

Sala widowiskowa

13:00-19:00
NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH
S. Dyderska

19:00-20:30
GRUPA WOKALNA
S. Dyderska

Sala baletowa

Sala taneczna

11:30-12:45
CAPOEIRA
Przedszkole Entliczek

Sala plastyczna

Sala prób

12:00-17:00
GRA NA GITARZE
M. Gaicki

Sala perkusyjna

Sala nr. 1 (B)

14:15-20:00
GRA NA INSTRUMENTACH DĘTYCH
K. Puchalski

Sala nr. 3 (B)

16:00-20:00
J. ANGIELSKI
Ł. Pająk

Foyer

Sala widowiskowa

Sala baletowa

Sala taneczna

Sala plastyczna

Sala prób

Sala perkusyjna

Sala nr. 1 (B)

Sala nr. 3 (B)

8:00-15:00
J. ANGIELSKI
Ł. Pająk

Foyer

Sala widowiskowa

Sala baletowa

18:00-21:00
LADIES

Sala taneczna

Sala plastyczna

Sala prób

Sala perkusyjna

Sala nr. 1 (B)

Sala nr. 3 (B)

Foyer

Sala widowiskowa