GRAFIK ZAJĘĆ

Sala baletowa

16:40-17:40
ZAJĘCIA TEATRALNE
M. Jankowska

18:00-20:30
ZAJĘCIA “ZDROWY KRĘGOSŁUP”
K. Włodarczyk

Sala taneczna

16:00-17:00
JOGA DLA DZIECI
K. Włodarczyk

17:30-19:30
ZAJĘCIA TANECZNE
M. Janiak-Deperas

Sala plastyczna

15:00-19:15
ZAJĘCIA PLASTYCZNE
M. Jankowska

Sala prób

12:00-21:00
GRA NA GITARZE
M. Gaicki

Sala perkusyjna

Sala nr. 1 (B)

15:00-17:30
ZAJĘCIA PLASTYCZNE
J. Kata

Sala nr. 3 (B)

15:00-19:30
J. ANGIELSKI
Ł. Pająk

Sala baletowa

16:00-18:00
ZAJĘCIA BALETOWE
O. Apanasenko

18:00-20:30
LADIES

Sala taneczna

10:30-11:30
CAPOEIRA
Przedszkole Entliczek

15:30-16:30
JOGA DLA DZIECI
K. Włodarczyk

17:45-20:15
FITNESS
Justyna Uran

Sala plastyczna

Sala prób

12:00-21:00
GRA NA GITARZE
M. Gaicki

Sala perkusyjna

12:00-14:30
ZAJĘCIA WOKALNE
A.Białek

14:30-20:00
CHÓR SENIORA
A. Białek

Sala nr. 1 (B)

Sala nr. 3 (B)

15:00-18:00
J. ANGIELSKI
Ł. Pająk

Sala baletowa

16:00-20:00
ŚREDZKA ORKIESTRA DĘTA
K. Puchalski

Sala taneczna

15:30-21:15
ZAJĘCIA TANECZNE
M. Janiak-Deperas

Sala plastyczna

15:00-18:00
ZAJĘCIA PLASTYCZNE
J. Kata

Sala prób

13:00-16:00
GRA NA SKRZYPCACH
M. Adamiak

Sala perkusyjna

Sala nr. 1 (B)

Sala nr. 3 (B)

15:00-18:00
J. ANGIELSKI
Ł. Pająk

Sala baletowa

16:30-17:40
ZAJĘCIA TEATRALNE
M. Jankowska

18:30-21:00
LADIES

Sala taneczna

9:00-10:30
JOGA
K. Włodarczyk

10:30-11:30
ZAJĘCIA “ZDROWY KRĘGOSŁUP”
K. Włodarczyk

17:45-20:15
FITNESS
J. Uran

Sala plastyczna

15:00-19:15
ZAJĘCIA PLASTYCZNE
M. Jankowska

Sala prób

12:00-21:00
GRA NA GITARZE
M. Gaicki

Sala perkusyjna

13:00-19:00
NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH
S. Dyderska

19:00-20:30
ZAJĘCIA WOKALNE
S. Dyderska

Sala nr. 1 (B)

Sala nr. 3 (B)

Sala widowiskowa

13:00-19:00
NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH
S. Dyderska

19:00-20:30
GRUPA WOKALNA
S. Dyderska

Sala baletowa

16:00-20:00
ŚREDZKA ORKIESTRA DĘTA
K. Puchalski

Sala taneczna

18:00-19:00
FITNESS
K. Włodarczyk

19:20
RELAKSACJA Z ELEMENTAMI JOGI
K. Włodarczyk

Sala plastyczna

Sala prób

12:00-18:00
GRA NA GITARZE
M. Gaicki

Sala perkusyjna

Sala nr 3 (B)

Sala nr. 3 (B)

15:00-18:45
J. ANGIELSKI
Ł. Pająk

Sala baletowa

Sala taneczna

Sala plastyczna

Sala prób

Sala perkusyjna

Sala nr. 1 (B)

Sala nr. 3 (B)

9:30-12:00
J. ANGIELSKI
Ł. Pająk

Foyer

Sala widowiskowa

Sala baletowa

17:00-21:00
LADIES

Sala taneczna

Sala plastyczna

Sala prób

Sala perkusyjna

Sala nr. 1 (B)

Sala nr. 3 (B)

Foyer

Sala widowiskowa