GRAFIK ZAJĘĆ

Sala baletowa

16:30-17:45
ZAJĘCIA TEATRALNE
M. Jankowska

18:00-20:30
ZAJĘCIA “ZDROWY KRĘGOSŁUP”
K. Włodarczyk

Sala taneczna

16:00-17:00
JOGA 60+
K. Włodarczyk

17:30-19:30
ZAJĘCIA TANECZNE
M. Janiak-Deperas

19:45-21:00
HIGH HEELS
A. Durman

Sala plastyczna

15:00-19:20
ZAJĘCIA PLASTYCZNE
M. Jankowska

Sala prób

Sala perkusyjna

13:00-17:00
ZAJĘCIA MUZYCZNE
S. Dyderska

Sala nr. 1 (B)

15:00-17:30
ZAJĘCIA PLASTYCZNE
J. Kata

17:45-21:00
ZAJĘCIA WOKALNE
M. Pauka

Sala nr. 3 (B)

15:00-19:30
J. ANGIELSKI
Ł. Pająk

Sala baletowa

16:00-18:00
ZAJĘCIA BALETOWE
O. Apanasenko

18:30-21:00
LADIES

Sala taneczna

15:30-16:30
TANIEC DLA DZIECI
Vlada Shikhidi

16:30-17:30
TANIEC DLA DOROSŁYCH
Vlada Shikhidi

17:45-20:15
FITNESS
Justyna Uran

Sala plastyczna

18:00-20:00
KLUB SZCHOWY
M. Maciejewski

ZAJĘCIA TYMCZASOWO ZAWIESZONE

 

Sala prób

13:00-20:00
GRA NA GITARZE
M. Gaicki

Sala perkusyjna

12:00-21:00
GRA NA GITARZE
M. Gaicki

Sala nr. 1 (B)

13:00-20:00
ZAJĘCIA WOKALNE
G. Pauka

Sala nr. 3 (B)

15:45-18:00
J. ANGIELSKI
Ł. Pająk

Sala baletowa

18:30-21:00
TANIEC TOWARZYSKI DLA PAR
A. i W. Jabczyńscy

Sala taneczna

15:30-21:15
ZAJĘCIA TANECZNE
M. Janiak-Deperas

Sala plastyczna

15:00-18:00
ZAJĘCIA PLASTYCZNE
J. Kata

Sala prób

14:00-17:00
GRA NA SKRZYPCACH
M. Adamiak

Sala perkusyjna

12:00-20:00
PERKUSJA
R. Ofierski

Sala nr. 1 (B)

14:00-20:00
ZAJĘCIA WOKALNE
G. Pauka

Sala nr. 3 (B)

15:00-18:00
J. ANGIELSKI
Ł. Pająk

Sala baletowa

16:30-17:45
ZAJĘCIA TEATRALNE
M. Jankowska

18:30-21:00
LADIES

Sala taneczna

9:00-10:00
JOGA
K. Włodarczyk

17:45-20:15
FITNESS
J. Uran

Sala plastyczna

15:00-19:20
ZAJĘCIA PLASTYCZNE
M. Jankowska

Sala prób

13:00-20:00
GRA NA GITARZE
M. Gaicki

Sala perkusyjna

12:00-19:00
NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH
S. Dyderska

Sala nr. 1 (B)

13:00-16:30
ZAJĘCIA WOKALNE
G. Pauka

17:00-19:00
SZACHY
O. Cedzidło (co II tygodnie)

17:00-19:00
FOTOGRAFIA
O. Cedzidło (co II tygodnie)

Sala nr. 3 (B)

Sala widowiskowa

Sala baletowa

17:00-20:00
TANIEC DLA DOROSŁYCH
Vlada Shikhidi

Sala taneczna

15:00-17:00
DOLNOŚLĄZACY
I i III piątek miesiąca

18:00-19:00
JOGA
K. Włodarczyk

19:00-20:00
JOGA
K. Włodarczyk

Sala plastyczna

Sala prób

13:00-20:00
GRA NA GITARZE
M. Gaicki

Sala perkusyjna

Sala nr 3 (B)

13:00-16:30
ZAJĘCIA WOKALNE
M. Pauka

Sala nr. 3 (B)

15:00-18:45
J. ANGIELSKI
Ł. Pająk

Sala baletowa

Sala taneczna

Sala plastyczna

Sala prób

Sala perkusyjna

Sala nr. 1 (B)

Sala nr. 3 (B)

9:30-12:00
J. ANGIELSKI
Ł. Pająk

Foyer

Sala widowiskowa

Sala baletowa

17:00-21:00
LADIES

Sala taneczna

Sala plastyczna

Sala prób

Sala perkusyjna

Sala nr. 1 (B)

Sala nr. 3 (B)

Foyer

Sala widowiskowa